ساخت کانکس در کرج

کانکس سازی ، ساخت کانکس ، ساخت پیش ساخته و کیوسک و کانکس ، قبول سفارش ساخت انواع کانکس در ابعاد مختلف با توجه به نقشه (پلان) دلخواه در کانکس سازی کرج.